• صفحه اصلی
  • >
  • دوازدهمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۷۴

دوازدهمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۷۴

  • دوره دوازدهم:
  • بر اساس رویت مجوز فعالیت از تاریخ ۷۴/۱۰/۱۰ تا تاریخ شماره مجوز۶۵۱۳-۱۲۶۴ .
  • نام صدور مجوز: نیروی انتظامی
  • رئیس هيئت مديره: سید نعمت مقیمی
  • نائب رئیس هيئت مديره: علیرضا علیمردانی
  • خزانه دار: محمد طائب پور
  • عضو اصلي هيئت مديره: وحیداله عسگری
  • عضو اصلي هيئت مديره: رحمان بزرگمهر