• صفحه اصلی
  • >
  • دومین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۵۴

دومین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۵۴

  • دوره دوم:
  • بر اساس رویت مجوز فعالیت از تاریخ۵۴/۱۲/۲۷ تا تاريخ۵۶/۱۲/۲۷  شماره مجوز۶۵۱۳-۱۲۶۴ .
  • نام صدور مجوز: سازمان شهربانی کشور
  • بازرس اصلي: حسن تقوی
  • رئیس هيئت مديره: رضا قلی شهیدی
  • خزانه دار: نسرین ظلی