• صفحه اصلی
  • >
  • سیزدهمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۷۷

سیزدهمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۷۷

  • دوره سيزدهم:
  • بر اساس رویت مجوز فعالیت سمت نام و نام خانوادگی از تاریخ ۷۷/۲/۳۱ تا تاریخ ۷۹/۲/۳۱ شماره مجوز۶۵۱۳-۱۲۶۴٫
  • نام صدور مجوز:  نیروی انتظامی
  • رئیس هيئت مديره:  سید نعمت مقیمی
  • نائب رئیس هيئت مديره: رحمان بزرگمهر
  • خزانه دار: علیرضا علیمردانی
  • عضو اصلي هيئت مديره: ایرج ختایی
  • عضو اصلي هيئت مديره: بهروز مبشری