• صفحه اصلی
 • >
 • شانزدهمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۸۹

شانزدهمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۸۹

 • دوره شانزدهم:
 • بر اساس روزنامه رسمی کشور از تاریخ ؟ تا تاریخ ؟ شماره روزنامه ؟.
 • بازرس اصلی:  بهنام حائري هوليق
 • بازرس علی البدل:   صديقه پور عابديني
 • بازرس علی البدل:  عليرضا حضرت قليزاده
 • رئیس هيئت مديره: لیلا اعتماد
 • نائب رئیس هيئت مديره: رضا محمودی
 • خزانه دار: محمدرضا تقوی
 • روابط عمومی:  حامد عابدین زاده
 • مدیرعامل: علیرضا علیمردانی
 • عضو علي البدل هيئت مديره: حسام محمدي
 • عضو علي البدل هيئت مديره: فاطمه بصيري آقباش