طرح ترافیک (مدارک لازم)

مدارک لازم
کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت معلولیت سند ماشین و کارت ماشین بنام خود
سلام برای طرح ترافیک نام کاربری و کلمه عبور باید به نام مددجو باشد معاینه فنی و عدم خلافی نیز الزامی است تا ۱۵ اردیبهشت

سایت ثبت نام
My.tehran.ir