• صفحه اصلی
  • >
  • مذهبی
  • >
  • عاشقانت می فروشند عیش را غم میخرند دل به پای روضه میریزند ماتم میخرند