• صفحه اصلی
  • >
  • هشتمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۶۷

هشتمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۶۷

  • دوره هشتم:
  • بر اساس رویت مجوز فعالیت از تاریخ۶۷/۳/۱۰ تا تاریخ۶۹/۳/۱۰  شماره مجوز۶۵۱۳-۱۲۶۴ .
  • نام صدور مجوز:سازمان شهربانی کشور
  • رئیس هيئت مديره:   وحیداله عسگری
  • نائب رئیس هيئت مديره: عباس رنجدارساران
  • خزانه دار:  محمد طائب پور
  • عضو اصلي هيئت مديره: حمید عنایت
  • عضو اصلي هيئت مديره:  مسعود رزندی