• صفحه اصلی
  • >
  • چهارمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۵۸

چهارمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۵۸

  • دوره چهارم:
  • بر اساس روزنامه رسمی کشور از تاریخ۵۸/۳/۱۱ تا تاریخ۵۸/۵/۴  روزنامه شماره روزنامه۱۰۰۲۷ .
  • بازرس اصلي: ناهید ماهرو
  • رئیس هيئت مديره: حسین جلالی فراهانی
  • خزانه دار: مصطفی خدابخش