• صفحه اصلی
  • >
  • اخبار
  • >
  • شفاف سازی دو طرح پیشنهادی ادغام و وحدت موسسات ناشنوایان ایران (قسمت اول و دوم )