جهت دریافت کارت عضویت

به اطلاع اعضای محترم ناشنوا میرسانیم
کارت عضویت عزیزانی که جهت تمدید ارائه شده بود آماده تحویل می باشد لذا خواهشمندیم با توجه به روزهای تعیین شده مخصوص جوانان، بانوان و بزرگسالان به ترتیب در روزهای دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه جهت دریافت کارت عضویت به مسئول مربوطه آقای رحیمی مراجعه نمایید.

با تشکر دفتر انجمن خانواده ناشنوایان ایران