• صفحه اصلی
  • >
  • اخبار
  • >
  • آیا تا کنون به این فکرکرده اید حیوانات ناشنوا چه ویژگی هایی دارند و چه تفاوتی با حیوانات شنوا دارید؟