• صفحه اصلی
  • >
  • دسته‌بندی نشده
  • >
  • قسمت اول و دوم، مزایا و معایب استفاده از پروتز کاشت حلزونی (خانم دکتر فرنوش جاراللهی) عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مشاور توانبخشی انجمن خانواده ناشنوایان ایران

قسمت اول و دوم، مزایا و معایب استفاده از پروتز کاشت حلزونی (خانم دکتر فرنوش جاراللهی) عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مشاور توانبخشی انجمن خانواده ناشنوایان ایران

 

قسمت اول و دوم،
(خانم دکتر فرنوش جاراللهی)

عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مشاور توانبخشی انجمن خانواده ناشنوایان ایران

موضوع:

مزایا و معایب استفاده از پروتز کاشت حلزونی

فیلمبردار و تدوینگر: زینب جاوید

مترجم: خانم فریناز کوه میشی