• صفحه اصلی
  • >
  • دسته‌بندی نشده
  • >
  • قسمت اول الی چهارم، ضرورت آموزش زبان اشاره به کودکان کم شنوا و ناشنوا و کاربرد آن در مدارس و مراکز توانبخشی شنوایی (خانم دکتر فرنوش جاراللهی)

قسمت اول الی چهارم، ضرورت آموزش زبان اشاره به کودکان کم شنوا و ناشنوا و کاربرد آن در مدارس و مراکز توانبخشی شنوایی (خانم دکتر فرنوش جاراللهی)

قسمت اول، خانم دکتر فرنوش جاراللهی عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مشاور توانبخشی انجمن خانواده ناشنوایان ایران موضوع: ضرورت آموزش زبان اشاره به کودکان کم شنوا و ناشنوا و کاربرد آن در مدارس و مراکز توانبخشی شنوایی فیلمبردار و تدوینگر: زینب جاوید مترجم: خانم فریناز کوه میشی @aud_iums

قسمت دوم

 

قسمت سوم

 

 

قسمت چهارم (پایان)