باعرض تسلیت به جناب آقای مهندس علیرضا ببری

“تسليت قطره ايست در برابر غم دريا گونه ي شما”
(انالله و انااليه راجعون)

جناب آقای مهندس علیرضا ببری
ریئس محترم هیئت مدیره انجمن خانواده ناشنوایان شهرستان رامسر

درگذشت مادر بزرگ گراميتان را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده، برايشان از درگاه خداوند متعال مغفرت، براي شما و ساير بازماندگان صبر جميل خواستاريم.

از طرف هيئت امنا و هيئت مدیره انجمن خانواده ناشنوايان ايران