مساجد«قنا» مصر برای ناشنوایان مهیا می شود

به گزارش  خبرگزاری شبستان به نقل از شبکه خبری «اخبار الیوم» «اسماء رمزی» معاون شورای ملی زنان در استان «قنا» مصر، گفت: باید در مساجد به افراد کم توان نیز توجه کرد و امکاناتی را برایشان فراهم کرد.

در همین راستا، وی برای آگاهی بخشی به قشر کم توان، پیشنهاد داد که خطبه جمعه به زبان اشاره برای ناشنوایان ایراد شود.

معاون شورای ملی زنان در استان قنا در یک گفت وگوی تلفنی در برنامه «اخبار تن» گفت: برای نخستین بار خطبه جمعه به زبان اشاره در یک مسجد قنا ترجمه می شود و این یکی از گام هایی است که در جهت خدمت به کم توانان بر داشته ایم.

منبع: خبرگزاری شبستان

۱۳۹۷/۱۰/۱۱