• صفحه اصلی
  • >
  • اخبار
  • >
  • خدمات شنوایی و تربیت شنیداری به اعضای ناشنوا، کم شنوا و افراد دارای کاشت حلزون

خدمات شنوایی و تربیت شنیداری به اعضای ناشنوا، کم شنوا و افراد دارای کاشت حلزون

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم میرسانیم:
کلاسهای خدمات شنوایی (تربیت شنیداری) اعضای ناشنوا، کم شنوا و افراد دارای کاشت حلزون

تحت نظر مربیان ماهر و کار آزموده دانشگاه علوم توانبخشی در محل انجمن آماده خدمات رسانی به جامعه ناشنوایان و کم شنوایان میباشد.
کلاسها در روزهای ذیل برگزار می شود.
یکشنبه ۱۵ الی ۱۸
دوشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۵:۳۰
چهارشنبه ۱۵ الی ۱۸
جهت برخورداری از کلاسهای فوق برنامه با تخفیف ویژه و شرایط ثبت نام در روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه ساعت ۱۱ الی ۱۹ به دفتر انجمن مراجعه و یا با این شماره ۶۶۹۱۹۰۷۷ تماس حاصل فرمائید.

با تشکر
کمیته توانبخشی انجمن خانواده ناشنوایان ایران