• صفحه اصلی
  • >
  • پزشک
  • >
  • افتخاری همکاری دکتر دکتر با انجمن خانواده ناشنوایان ایران

افتخاری همکاری دکتر دکتر با انجمن خانواده ناشنوایان ایران

افتخاری همکاری دکتر دکتر با انجمن خانواده ناشنوایان ایران
با هماهنگی های انجام شده، از این پس ناشنوایان عزیز می توانند، با اپلیکیشن یا سایت # دکتر دکتر از پزشک مورد نظر خود، # نوبت _ اینترنتی در یافت کرده و یا مترجم اختصاصی از # انجمن _ ناشنوایان _ ایران به مطب پزشک مراجعه نمایند.
امیدواریم شروع این مسیر، با سهولت و رضایت هرچه بیشتر برای ناشنوایان عزیز ادامه یابد.

دکتردکتر، نوبت دهی
اینترنتی پزشکان