بخش خدمات شنوایی و سمعک انجمن ناشنوایان ایران

بخش خدمات شنوایی و سمعک انجمن ناشنوایان ایران، خدمات زیر را به اعضای گرامی انجمن ناشنوایان ارایه می کند:

– ارایه، تجویز و تنظیم انواع سمعک های آنالوگ، دیجیتال و هوشمند
– تعمیر انواع سمعک ها
– ساخت انواع قالب گوش با بهترین مواد آلمانی
– تعویض تیوب قالب در همان زمان مراجعه
– ارایه ی انواع باتری سمعک (باتری زیمنس آلمان با بهترین کیفیت)

روزهای پذیرش: یک شنبه و سه شنبه ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۷

تلفن تماس:
تلفن: ۶۶۹۱۹۰۷۷
موبایل (تلگرام): ۰۹۰۲۴۶۰۶۵۹۲