کمکهای مردمی جهت انجام امور خیریه به عزیزان ناشنوا و کم شنوا

حضرت محمد(ص)می فرمایند:
” اگر خداوند خیر و خوبی بنده اش را بخواهد، مشکلات جامعه را بر دوش او می گذارد…”

بنابر یافته های پژوهشی زمانی که مردم در فقر به سر می برند احتمال افسردگی در آنان مخصوصا اقشار دارای معلولیت مانند ناشنوایان بسیار بالاتر است . حتی سیاست گذاری
هایی از قبیل امداد و کمکهای مردمی و امور خیریه در راستای تامین موادغذایی و تغذیه در بین ناشنوایان ایران و از کارافتادگان ناشنوا و بازنشستگی افراد دارای فرزندان ناشنوا و کم شنوا افکار نوینی را در پیشگیری از معلولیت در کشورهای در حال توسعه به وجود آورد.
بنابر آمار سازمان بهزیستی در ایران، بیش از پنجاه درصد از مشکلات ناشنوایان نیازمند در ایران قابل پیگیری می باشد .
پیشگیری از بروز سوء تغذیه و کمبود مواد غذایی و دیگر نیازمندی ها شامل شهریه تحصیلات، پوشاک، سفر، درمان پزشکی و وسایل درمانی و دارو باید در اولویت برنامه ریزی ها برای ناشنوایان نیازمند باشدِ
ناشنوایی ، مهم ترین دلیل بیکاری و کمبود شغل در بین آنها در کشور ایران شده است و چرخه ی معیوب میان شغل و ناشنوایی دیده می شودِ.
انجمن خانواده ناشنوایان ایران، با همکاری و مساعدت رئیس انجمن خانواده ناشنوایان ایران، آقای حامد عابدین زاده ، آقای محمدرضا تقوی (خزانه دار انجمن خانواده ناشنوایان ایران) ،خانم طیبه حجازی،خانم بابایی، آقای عیدی و خانم وجدانی برای تأمین معاش و برآورد زندگی قشر نیازمند ناشنوا کوشش نمودند و آن را فراهم ساختند.
این برنامه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴روز دوشنبه و به مناسبت سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) ، کمیته بانوان و کمیته جوانان انجمن خانواده ناشنوایان ایران، بالاترین تضمین پیشگیری از آسیب های اجتماعی قشر ناشنوایان محقق شدِ.