• صفحه اصلی
  • >
  • گالری
  • >
  • تفاهم نامه همکاری و پشتیبانی فعالیتهای آموزشی و ترویجی انجمن ناشنوایان ایران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی فرشتگان به امضا رسید

تفاهم نامه همکاری و پشتیبانی فعالیتهای آموزشی و ترویجی انجمن ناشنوایان ایران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی فرشتگان به امضا رسید