زنده یاد استاد رضا قلی شهیدی بنیانگذار انجمن خانواده ناشنوایان ایران

‎زنده یاد استاد رضا قلی شهیدی
بنیانگذار انجمن خانواده ناشنوایان ایران

‎نوروز پاسداشت عشقهای کوچکی است که زنده مانده اند و روز تعظیم در برابر عشق های بزرگی که عظمت را کوچک می دانند. پس به تو در نوروز سلام می کنم که بزرگترین عشق این کوچکی …
‎با تو از خاطره ها سرشارم، جشن نوروز تو را کم دارم، سال تحویل دلم می گیرد، با تو تا آخر خط بیدارم …
‎ ضمن تبریک سال نوو سلامتی و بهروزی برای خانواده ی محترمشان یاد و خاطرش را همیشه زنده نگه میداریم.