آموزش احکام و ملزومات مذهبی و مهارتهای زندگی

انجمن خانواده ناشنوایان ایران به همت کمیته مذهبی از حاج آقا رفعتی و آقای سجادی از کارشناسان فقه علوم دینی و معارف اسلامی از قم دعوت نمود تا در جهت بالا بردن سطح آگاهی این قشر در زمینه آموزش احکام و ملزومات دینی و مهارتهای زتدگی در روزهای پنج شنبه “بزرگسالان” دوشنبه” جوانان” و سه شنبه ها” بانوان” در خدمت اعضای محترم ناشنوا باشند و همکاری های لازم را بنمایند.
اولین جلسه مختص بزرگسالان در مورخ ۱۰ اسفند برگزار شد که با استقبال بی رویه اعضای ناشنوا روبرو گشت . امید است که این همکاری کماکان ادامه یابد.