بازدید دانش آموزان ناشنوا از آزمایشگاه رباتیک اجتماعی

٦٠ دانش آموز از “مدرسه ناشنوايان نيمروز” به همراه مربيان خود صبح امروز سه شنبه ٧ اسفندماه از آزمايشگاه و دفتر خدمات فناوري رباتيك اجتماعي-شناختي دانشگاه صنعتی شريف بازديد كردند.

بنا بر این گزارش؛ این دانش آموزان از نزديك شاهد تلاش هاي گروه پژوهشي رباتيك اجتماعي-شناختي در طراحي و ساخت ربات زبان اشاره “رَسا” و همچنين ربات هميار كودكان در بيمارستان “آرش” شدند. محيط دانشگاه و آزمايشگاه براي آنها بسيار جذاب بود و دانشجويان دانشگاه تلاش كردند با آموزشهاي اندكي كه در يكماه گذشته براي يادگيري زبان اشاره ايراني داشته اند توضيحاتي در خصوص عملكرد ربات ها ارائه و به پرسشهاي آنان پاسخ دهند.

منبع: دانشگاه صنعتی شریف

۱۳۹۷/۱۲/۰۷