خدمات جدید به ویژه دندانپزشکی

اعضای محترم انجمن خانواده ناشنوایان ایران

بدینوسیله به اطلاع میرسانیم خدمات گسترده این انجمن در جهت آسایش و رفاه اعضای محترم، تلاش بی دریغ ما همچنان ادامه دارد.
خدمات جدید ویژه دندانپزشکی با قیمت مناسب و بصورت اقساط با چک معتبر به اعضای محترم انجمن ارائه می گردد.
جهت ثبت نام با همراه داشتن کارت عضویت اعتبار این انجمن در روزهای ۲، ۳، ۴ و ۵ شنبه ساعت ۱۴ الی ۱۹ به دفتر انجمن خانم آبشاری مراجعه نمایند.

انجمن خانواده ناشنوایان ایران