کمک هزینه درمان بیماران خاص، کمک هزینه تهیه جهیزیه و سیسمونی و …

اعضای محترم و خیرین نیکوکار

به اطلاع می رسانیم این انجمن جهت کمک و یاری رساندن به افراد بی بضاعت و نیازمند، کمک هزینه درمان بیماران خاص، کمک هزینه تهیه جهیزیه و سیسمونی و … نیاز به کمکهای مالی و انسان دوستانه تان را دارد.
از سروران گرامی نیکوکار و امین خواهشمندیم با واریز کمک های نقدی خود به شماره کارت ۶۳۹۶۰۷۱۱۰۵۹۹۰۳۵۲ بانک سرمایه به نام خانم طیبه حجازی (مسئول امورخیریه انجمن خانواده ناشنوایان ایران) ما را در رسیدن به اهداف انجمن که همانا آرامش و رفاه نیازمندان ناشنوا می باشد بیش از بیش یاری نمائید.
در انتظار یاری سبزتان هستیم.

کمیته خیریه انجمن خانواده ناشنوایان ایران