برگزاری مسابقه توسط کمیته بزرگسالان در سالن جبارباغچه بان

انجمن خانواده ناشنوایان ایران به همت کمیته سرگرمی و تفریحات سالم
مسابقه همراه با قرعه كشي جوایز را در روز ٥ شنبه، مورخ ٩٧/٣/٣١ برای اعضای ناشنوایان در سالن باغچه بان برگزار کرد.
ابتدای برنامه با قرائت قرآن توسط آقای سلامت آغاز گردید.
اقاي عابدين زاده ریاست محترم انجمن از شرکت اعضای انجمن و همكاران در مسابقات سرگرمی و تفریحات سالم تشكر كردند و از تلاش و زحمات همكاران روابط عمومي جهت خريد جوایز، تداركات و… از آقای مقیمی مسئول، محمددلسوز و خانم منیره وجدانی و با همکاران آقایان ناصر مقدس و جوادشیرپوراصل و سایر همکاران برگزاری این سرگرمی قدردانی نمودند.
اقای عابدین زاده طی فرمایشات خود عنوان کردند چهت سرگرمي و روحيه شاد و مثبت و به دور از افسردگي به انجمن بیایید و از برنامه های متنوع آن استفاده کنید.
همكاران انجمن وظيفه خودشان را به نحو احسن انجام دادند و تلاش كردند برنامه به بهترين شكل اجرا و برگزار شود. با همکاری چند تن از همكاران محترم تئاتر و مسابقه برگزار شد و به برندگان جوایز اهدا گردید.
این برنامه از ساعت ۵ لغایت ۷:۳۰ با خاطره ای خوب و دلنشین به پایان رسید.

روابط عمومی انجمن خانواده ناشنوایان ایران