فرهنگ سازی آشنایی با نیازها و نوع معلولیت ناشنوایان

انجمن خانواده ناشنوایان ایران به همت کمیته فرهنگی اجتماعی غرفه ای توسط شهرداری منطقه ۱۴ ناحیه ۱ را در حوالی مترو ابن سینا جهت آشنایی با انجمن خانواده ناشنوایان ایران و ترویج زبان اشاره دایر نمود در این غرفه کتابهای آموزشی, بروشور, وسایل توانبخشی قشر ناشنوایان جهت بازدید عموم قرار گرفت که طی بازدید جناب آقای قنادزاده پور اناری از شهرداری منطقه ۱۴ ناحیه ۱سوالات متعددی جهت مشکلات ناشنوایان طی هفته های آتی خواستار جلسه ای با این مضمون می باشد.
با تشکر از تلاش و زحمات دست اندرکاران در برپایی این غرفه ها و دستیابی به خواسته ها و نیازهای جامعه ناشنوایان در این ماه مبارک رمضان از درگاه حق خواستاریم.