اردوی یک روزه تنگه واشی ( فیروزکوه)

انجمن خانواده ناشنوایان ایران اردوی تفریحی به فیروزکوه “تنگه واشی ” را برای اعضای محترم جوانان ناشنوا برگزار میکند .
این اردو در روز جمعه مورخ ۹۷/۴/۲۹ برگزار میشود.
از عزیزانی که تمایل دارند در این سفر شرکت‌کنند خواهشمندیم جهت ثبت نام به آقای پور عابد در روزهای ۱شنبه الی ۵شنبه ساعت۱۷ الی ۱۹ مراجعه نمایند.​
زمان ثبت نام از تاریخ ۱۹ الی ۲۸ تیر ماه می‌باشد.

کمیته اردو تفریحی و سیاحتی انجمن خانواده ناشنوایان ایران