اردوی یک روزه و بازدید از موزه ملی “موزه لوور”

انجمن خانواده ناشنوایان ایران به همت کمیته گردشگری در مورخ اول تیرماه ۹۷ اردوی یک روزه بازدید از موزه لوور و موزه ملی ایران را برای اعضای ناشنوایان برگزار کرد .
در بازدید از این موزه خانم فریناز کوه میشی رابط و مترجم اناشنوایان توضیحات مفید را ارائه دادند.
این بازدید راس ساعت ۱۰ لغایت ۱ ظهر به طول انجامید.
با تشکر از شرکت کنندگان و همه همکارانی که ما را در برگزاری این اردو یاری دادند.

روابط عمومی انجمن خانواده ناشنوایان ایران