دریافت حکم سرپرستی واحد بین الملل فرشتگان در شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

جناب آقای دکتر مقداری

نوید مسرت بخش انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان سرپرست واحد بین الملل دانشگاه فرشتگان تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.
شایستگی های برجسته و خدمات ارزنده و سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی جز در راستای تلاش و پیگیری های مستمر حضرتعالی امکان پذیر نخواهد بود
تعهد و پایبندی به امور محوله و همکاری صمیمانه با این موسسه مایه خرسندی خواهد بود.

انجمن خانواده ناشنوایان ایران