مراسم و جشن ملی تجلیل ازدست اندرکاران تصویب قانون حمایت از حقوق معلولین

روز سه شنبه ۲۶ تیر ماه ۹۷به دعوت بهزیستی چتد از تن از همکاران به سالن اجلاس سران رفتند .
در سالن اجلاس سران جشن ملی ومراسم تجلیل از دست اندرکاران تدوین وتصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت واقع در خیابان ولنجک برگزار شد .ابتدای مراسم با قرائت قرآن توسط آقای امیر رضا رحیمی نابینای روشندل آغاز گردید. در ادامه سرود ملی کشورمان با همکاری گروه سرود ناشنوایان دستان گویا به زبان اشاره اجرا شد.

سپس سخنرانی دکتر محسنی بند پی، سخنرانی دکتر ربیعی وزیر رفاه و سخنرانی دکتر قربانی و در میان سخنرانی ها اجرای ترانه توسط آقای شوشتری را شاهد بودیم که دارای معلولیت جسمی و حرکتی بودند
اجرای گروه سرود اتیسم به آهنگ “ای ایران” از دیگر برنامه های این جشن بود.
تقدیر از دست اندرکاران و زحمتکشان تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از آخرین برنامه های این مراسم بود.
در خاتمه از شرکت کنندگان و حضار محترم در هنگام خروج از سالن پذیرایی بعمل آمد.

روابط عمومی انجمن خانواده ناشنوایان ایران