آموزش احکام شرعی و اسلامی

انجمن خانواده ناشنوایان ایران به همت کمیته بانوان در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۵/۱۶ با دعوت از آقایان رفعتی و سجادی ، در رابطه با احکام شرعی و اسلامی سخنرانی کردند و داستانی از امام جواد “ع” نقل نمودند.
در خاتمه بانوان ضمن مطرح نمودن سوالات جهت آگاهی بیشتر ، پاسخ خود را به طور واضح و روشن دریافت کردند . از همیاری و همکاری کمیته بانوان و آقایان رفعتی و سجادی نهایت تشکر و سپاس را داریم.

روابط عمومی انجمن خانواده ناشنوایان ایران