با حضور مسئولان فدراسیون ورزشهای ناشنوایان ایران در محل انجمن خانواده ناشنوایان ایران

گالری عکس

جلسه در روز یک شنبه مورخ ۲۴ شهریور ماه سال۹۸ با حضور آقای تیشه گران رئیس فدراسیون ورزشی ناشنوایان ایران همراه با آقای فراهانی نایب رئیس فدراسیون و آقای نقشبندی مسئول کمیته همگانی فدراسیون و آقای مبشری مشاور امور فرهنگی فدراسیون در محل انجمن خانواده ناشنوایان ایران با اعضای هیات مدیره انجمن دیدار این جلسه در رابطه با موضوع چشم انداز و برنامه همگانی، به تبادل نظر پرداخته که در روزهای آتی اطلاع رسانی خواهیم کرد.

روابط عمومی انجمن خانواده ناشنوایان ایران