بازدید ناشنوایان با قطار گردشگری از بافت تاریخی تهران

همزمان با هفته گردشگری و روز جهانی ناشنوایان تعدادی از اعضای جامعه ناشنوایان از بافت تاریخی تهران دیدن کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمانی هفته گردشگری با روز جهانی ناشنوایان باعث شد تا جامعه ناشنوایان به بافت تاریخی تهران رفته و حدود ۲۰۰ نفر از آنها با قطار گردشگری از کاخ گلستان، بازارچه تاریخی عودلاجان، تیمچه اکبریان و دارالفنون دیدن کنند.

این برنامه از ساعت ۱۱:۰۰ در هفته گردشگری آغاز می شود و قطار گردشگری از تقاطع خیابان صوراسرافیل مسافران را سوار کرده و با گذشتن از خیابان باب همایون به کاخ گلستان می‌رسد.

منبع: خبرگزاری مهر

۱۳۹۸/۰۷/۰۶