تشکیل کمیسیون سه جانبه برای ایجاد اشتغال ناشنوایان

وزیر رفاه، با اشاره به اینکه روز ناشنوایان فرصتی برای افزایش آگاهی مردم در خصوص مشکلات و حقوق این قشر جامعه است، گفت: نحوه ارائه خدمت به این قشر باید هماهنگ، منسجم و هدفمند باشد.

محمد شریعتمداری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دوشنبه آخر ماه سپتامبر هر سال به عنوان روز جهانی ناشنوایان تعیین شده است که فرصتی مناسب  برای تمرکز بر حقوق ناشنوایان، فهم بهتر مشکلات آنها و تلاش بیشتر برای راهگشایی این مشکلات است.

وی تاکید کرد: ما باید هم شنونده خوبی برای مشکلات ناشنوایان، هم صدای رسایی برای انتقال مشکلات آنان به جامعه و مسئولان باشیم.

شریعتمداری گفت: سازمان بهزیستی باید به عنوان محور در کنار وزارت بهداشت و سایر سازمان های حمایتی و صدا و سیما، برای پیگیری مطالبات و رفع مشکلات این قشر جامعه تلاش کنند.

وی تصریح کرد: کمیسیون مشترک سه جانبه متشکل از سازمان بهزیستی، سازمان آموزش فنی وحرفه ای و معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت رفاه، بسیج امکانات و ظرفیت ها برای ایجاد اشتغال ناشنوایان را در دستور کار قرار دهند.

منبع: خبرگزاری مهر

۱۳۹۸/۰۷/۰۸