صحبتهای خانم سلیمی مدیر عامل و دبیرهمایش در مراسم هفته جهانی ناشنوایان ۵ مهر ماه ۱۳۹۷

صحبتهای خانم سلیمی مدیر عامل و دبیرهمایش در مراسم هفته جهانی ناشنوایان ۵ مهر ماه ۱۳۹۷

سلام و خیرمقدم به حضورشایسته مهمانهای گرامی و مسئولین محترم که دعوت جامعه ناشنوایان را پذیرا بودند ممنونم.
قبل از هر چیز تسلیت می گوییم به تمام مردم ایران بابت حمله ترورریستی اهواز و ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین (ع)
هفته جهانی ناشنوایان به تمام عزیزان ناشنوا، والدین آنها و تمام کسانی که به نوعی با ناشنوایان، جامعه آنان در ارتباط هستند مبارک.
دوستان همه شما عزیزان با ناشنوایی این معلولیت پنهان و پیچیده آشنا و مشکلات آن در طول زندگی روزمره درگیر هستید. معلولیتی که بسیاری از جهات، زندگی شما را تحتالشاع قرار داده و زندگی متفاوتی را برای شما بوجود آورده، زندگی که کاملاٌ دنیای دیگر را برایشما عزیزان می سازد به طوری که حتی تصور دنیای شما برای تمام مردم غیر قابل تصور است همین زندگی و دنیای متفاوت باعث شده تا ناشنوایان از یک زبان واحد برای برقراری ارتباط در بین جوامع خود استفاده کنند.
تمام این تفاوتها، همدردی ها و اتحاد جامعه ناشنوایان را می توان در زبان اشاره دید. زبانی که یکی از پر رمز و رازترین زبان های دنیاست که با قدمتی هزار ساله به دلیل استفاده اقلیت جامعه معلول در ایران هنوز به طور رسمی و قانونی شناخته نشده و جفاها، ممنوعیت ها و بسیار ، کم لطفی ها را از سوی اکثریت جامعه، صاحب نظران، پزشکان، مسئولین که همه و همه به زبان گفتار (فارسی) مسلط هستند را دیده است.
با وجود گذشت بیشتر از ده سال از پذیرش کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت توسط دولت ایران ، جامعه ناشنوایان از حقوق اولیه خود یعنی زندگی مستقل و حق انتخاب زبان، خدمات سلامت، مترجم زبان اشاره برخوردار نیستند و از در امان نبودن از خشونت و تبعیض رنج می برند.
نقص حقوق بشر در ارتباط با ناشنوایان ایران تا حدی است که توجه به خواسته های ناشنوایان تحت تاثیر تعاریف پزشکی که سعی در نشان دادن معلولیت ناشنوایی به شکل بیماری قابل درمان را دارد، باعث آسیب های جبران ناپذیر درآموزش قابل دسترس برای دانش آموزان ناشنوا شده ، به طوری که حق و لزوم استفاده از خدمات و فوریت های پلیس، اورژانس، آتش نشانی به صورت مناسب سازی شده و قابل دسترس از ناشنوایان گرفته شده است.
از این رو به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان از دولت انتظار می رود تا با حمایت بدون تبعیض از زبان اشاره ایرانی زمینه آموزش و گسترش زبان اشاره و مترجمین زبان اشاره ایرانی را برای همه خانواده ها و ناشنوایان فراهم سازند تا دیگر شاهد خفقان نیازهای اصلی جامعه ناشنوایان توسط افراد شنوا که خود را صاحب نظر در حقوق ناشنوایان می بینند نباشیم.
چرا که دنیای سکوت ناشنوایان امروز دیگر این تبعیض های زبانی و فرهنگی را برنمی تابد.
دنیا امروزه به سمت قابل دسترس بودن اطلاعات برای تمام اقشار جامعه با هر زبانی پیش می رود.
از این رو همه ی انسانها با هر زبان و معلولیت به طور یکسان کنار هم برابر زندگی می کنند.
به امید روزی که دیگر شاهد اخذ تصمیماتی برای ناشنوایان ایران بدون حضور آنها نباشیم.
بدون ما برای ما تصمیم نگیرید.

روابط عمومی انجمن خانواده ناشنوایان ایران