مراسم تقدیر همکاران گردشگری تورنا

گالری عکس

انجمن خانواده ناشنوایان ایران در مورخ ۲۸ مهرماه ۹۸ از همکاران زحمت کش در مراسم خلیج فارس “گردشگری تورنا” در محل انجمن، با ارائه لوح تقدیر از زحمات آنها تشکر و قدردانی نمودند.

روابط عمومی انجمن خانواده ناشنوایان ایران