سکونت ۶۸۹۵ خانواده دارای دو معلول به بالا در استان تهران

مدیرکل و معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران، به همراه مدیر بهزیستی شهر تهران با حضور در منزل خانواده دارای سه معلول مشکلات را بررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان تهران،  داریوش بیات نژاد مدیر کل بهزیستی استان تهران در حاشیه بازدید از منزل خانواده دارای سه معلول در شهر تهران گفت: در استان تهران شش هزار و ۸۹۵ خانواده دارای دو معلول به بالا  زندگی می کنند که برخی از این خانواده ها دارای ۶ یا ۷ فرزند معلول هستند.

وی توانمندسازی معلولان را مؤثرترین عامل در استقلال معلولان بر شمرد و گفت: توانمندسازی معلولان از طرق مختلف و یا اعضای خانواده های دارای معلولان در استقلال آنان مؤثر است.

بیات نژاد ادامه داد: در استان تهران ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ معلول دارای پرونده توانبخشی هستند که در این میان بیشترین نوع معلولیت مربوط به جسمی و حرکتی و ذهنی است.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه ۷۶ هزار و ۹۰۰ معلول از بهزیستی استان تهران مستمری دریافت می کنند افزود : در سال های اخیر با افزایش مستمری بر یک فرد ۵۳+۱۰۸ هزار تومان، برای خانواده های دو نفره، ۶۰+۲۱۵ هزار تومان برای خانواده های سه نفره ۷۱+۲۸۹ هزار تومان برای خانواده های ۴ نفره ۸۲+۳۵۰ هزار تومان و برای خانواده ها۵ نفره به بالا ۱۰۰+۳۸۴ هزارتومان پرداخت می شود.

منبع: سازمان بهزیستی کشور

۱۳۹۷/۰۹/۱۲