• صفحه اصلی
  • >
  • اشتغال
  • >
  • در این جلسه جناب آقای حمید کیانپور طی حکم آقای مهندس عابدین زاده به سمت مشاور هیئت مدیره در زمینه اشتغال اعضای انجمن منصوب شدند

در این جلسه جناب آقای حمید کیانپور طی حکم آقای مهندس عابدین زاده به سمت مشاور هیئت مدیره در زمینه اشتغال اعضای انجمن منصوب شدند

تقدیر و تشکر اعضای هیئت مدیره انجمن خانواده ناشنوایان ایران از مدیریت گروه کیان نوین به جهت اعتماد به توانمندی ناشنوایان و بکارگیری آنان در راستای مسئولیت اجتماعی خود.

در این جلسه جناب آقای حمید کیانپور طی حکم آقای مهندس عابدین زاده به سمت مشاور هیئت مدیره در زمینه اشتغال اعضای انجمن منصوب شدند.