آیا زندگی بدون مشکلات ممکن است؟

 

 زندگی و مشکلات
آیا زندگی بدون چالش و مشکلات امکانپذیره؟
چطور زندگی راحت و آسوده ای داشته باشیم؟
آیا بقیه هم مثل من درگیر مسائل و مشکلات هستن یا فقط من در چنین شرایطی هستم؟
و…
اینگونه سوالات به ذهن اکثر افراد خطور میکند و گاهی ممکنه زندگی فاقد مشکلات تبدیل به آرزویی برای افراد بشه
و حالا سوال اینه که آیا میشه زندگی راحت و فاقد از هر مشکلی داشت؟!