صدور سالانه سه هزار پلاک خودرو ویژه معلولان

تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر توانمندسازی افراد دارای معلولیت سازمان بهزیستی کشور گفت: این سازمان از سال ۸۹ تا بحال، ۲۸ هزار و ۵۰۰ نفر از افراد واجد شرایط را برای دریافت پلاک ویژه معلولان به پلیس راهور معرفی کرده و به طور میانگین سالانه سه هزار پلاک خودرو ویژه معلولان صادر می‌شود.

محمدرضا شهبازی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه پلاک خودرو ویژه معلولان در حال حاضر فقط به افراد معلول متوسط، شدید و خیلی شدید تعلق می گیرد، افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی پلیس راهور، پلاک ویژه معلولان شامل ناشنوایان و نابینایان نمی‌شود.
وی با بیان اینکه جریان واگذاری پلاک برای معلولان از سال ۸۹ آغاز شد، ادامه داد: در آن زمان دستورالعمل مشترکی بین پلیس راهور و بهزیستی تدوین شده بود و براساس آن همه معلولان شدید و خیلی شدید می توانستند از مزایای پلاک ویژه استفاده کنند اما دستورالعملی که پلیس ناجا در سالهای ۹۰ و ۹۱ نوشت، تغییراتی داشت و طبق آن، افراد واجد شرایط برای دریافت پلاک، افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی (اندام تحتانی) متوسط به بالا و خانواده دارای معلولان ذهنی شدید به بالا هستند.
مدیرکل دفتر توانمندسازی افراد دارای معلولیت سازمان بهزیستی کشور گفت: تعلق پلاک ماشین به افراد فوق نیز دارای شرایطی است به آن معنا که خودرو باید به نام خودشان باشد و برای معلولان ذهنی نیز باید خودرو به نام افراد درجه یک خانواده او باشد تا در فهرست افراد واجد شرایط قرار گیرد.
شهبازی تصریح کرد که تابحال موردی نداشته‌ایم که فردی واجد شرایط باشد و پلاک به آنها داده نشود.

به جای پلاک ویژه معلولان باید خدمات خاصی به نابینایان و ناشنوایان ارائه داد
مدیرکل دفتر توانمندسازی افراد دارای معلولیت سازمان بهزیستی کشور گفت: از آنجاییکه پلاک ویژه معلولان فقط به افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی (اندام تحتانی) متوسط به بالا و خانواده دارای معلولان ذهنی شدید به بالا تعلق می گیرد و با توجه به اینکه امکان تردد شهری مناسب در سطح جامعه برای افراد دارای معلولیت فراهم نیست و همه معلولان به گونه ای با مشکلات ترددی ایمن و قابل دسترس روبرو هستند، باید سایر افراد دارای معلولیت مانند نابینایان و ناشنوایان نیز خدمات خاصی که تردد آنان را در سطج شهر تسهیل می کند برخوردار باشند.

وی افزود: کمک هزینه تردد، اختصاص سهمیه طرح ترافیک، سهمیه سوخت مازاد و سایر تسهیلات تردد از جمله خدماتی است که باید به نابینایان و ناشنوایان به جای پلاک ویژه خودرو ارائه داد.
شهبازی افزود: نابینایان و ناشنوایان پلاک را برای برخورداری از امتیازات آن یعنی ورود به طرح ترافیک یا دریافت سهمیه مازاد سوخت می خواهند که می توان این موارد را برای آنان در نظر گرفت یا کمک هزینه‌ای برای مابه تفاوت آن اختصاص داد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

۱۳۹۹/۰۶/۲۵