• صفحه اصلی
  • >
  • دسته‌بندی نشده
  • >
  • پیام وزیر محترم رفاه، تعاون و اجتماعی جناب آقای دکتر شریعتمداری به جامعه ناشنوایان ایران به مناسبت روز جهانی معلولان، حمایت از ناشنوایان و پیگیری از حقوق آنان در افزودن زبان اشاره ایرانی و به رسمیت شناختن آن در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و همچنین روند ادامه پیگیری شورای سیاستگذاری صدا و سیما در زمینه مترجم زبان اشاره را عنوان کرد.

پیام وزیر محترم رفاه، تعاون و اجتماعی جناب آقای دکتر شریعتمداری به جامعه ناشنوایان ایران به مناسبت روز جهانی معلولان، حمایت از ناشنوایان و پیگیری از حقوق آنان در افزودن زبان اشاره ایرانی و به رسمیت شناختن آن در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و همچنین روند ادامه پیگیری شورای سیاستگذاری صدا و سیما در زمینه مترجم زبان اشاره را عنوان کرد.