• صفحه اصلی
  • >
  • گالری
  • >
  • مدیریت محترم شرکت کیان بهره مندی از نیروی انسانی ناشنوا و کم شنوا

مدیریت محترم شرکت کیان بهره مندی از نیروی انسانی ناشنوا و کم شنوا

مدیریت محترم شرکت کیان بهره مندی از نیروی انسانی ناشنوا و کم شنوا و استخدام آنها در خط تولید و پیشرفت صنایع و خدمت رسانی به جامعه و حمایت از جامعه ناشنوایان را قدر دانسته و توفیق روز افزون تان را از درگاه حق مسئلت داریم.