باعرض تسلیت به جناب آقای حسن حاجی تبار

“تسليت قطره ايست در برابر غم دريا گونه ي شما”
(انالله و انااليه راجعون)

جناب آقای حسن حاجی تبار
ریس محترم هیأت مدیره انجمن خانواده ناشنوایان شهرستان بابلسر

درگذشت عمو گراميتان را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده، برايشان از درگاه خداوند متعال مغفرت، براي شما و ساير بازماندگان صبر جميل خواستاريم.

از طرف هيئت امنا و هيئت مدیره انجمن خانواده ناشنوايان ايران