اردوی زیارتی چهارروزه مشهد مقدس

سفر مشهد در مرداد ماه
بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم ناشنوایان میرسانیم:
اردوی تفریحی زیارتی مشهد مقدس مورخ ۹۷/۰۵/۰۸الی ۹۷/۰۵/۱۲ به مدت ۲ شب و ۳ روز با قطار، هتل، صبحانه، نهار، شام و رفت و آمد هزینه به مبلغ ۳۵۰ هزار تومان می‌باشد.
از عزیزانی که تمایل دارند در این سفر شرکت‌کنند خواهشمندیم جهت ثبت نام به آقای پور عابد در روزهای ۱شنبه الی ۵شنبه ساعت۱۷ الی ۱۹ مراجعه نمایند.​
زمان ثبت نام از تاریخ ۱۷ الی ۲۷ تیر ماه می‌باشد.
کمیته اردو تفریحی و سیاحتی انجمن خانواده ناشنوایان ایران